Loading...
dk

Om Klubben

Supra Drivers Club Denmark er startet i juni 2007, som et alternativ til den / de bestående klubber for Toyota Supra ejere i Danmark.

Medlemskab af klubben samt brug af hjemmesiden er gratis.

Klubben er for ejere af, og folk med stor interesse for Toyota Supra. Vi opfordrer alle kommende Supra ejere til at melde sig ind.

Husk, Du skal være medlem, for at få fuld adgang til siden.

Klubbens formål er udveksling af teknisk viden og reservedele, hyggeligt samvær, træf osv. - alt med fokus på Toyota Supra. Alt foregår i en ordentlig og sober tone.
Vi opfordrer alle medlemmer til at være aktive i vort forum. Her findes ingen dumme spørgsmål, og du vil garanteret kunne få et godt råd eller finde lige den stump du mangler.

Klubben styres til dagligt af en bestyrelse. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i klubben, arrangerer træfs og møder og står for kontakten til andre klubber, leverandører, offentlige instanser osv. Bestyrelsen er valg på den stiftende generalforsamling d. 25/4/2009 og består af:

Karl Otto Pilgaard - Formand - formand@sdcd.dk
Dawid Faltz - Næstformand - naestformand@sdcd.dk
Dennis Møller - Kasserer - kasserer@sdcd.dk
Martin Roed - Sekretær - sekretaer@sdcd.dk
Ole Rasmussen - Webmaster - webmaster@sdcd.dk

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til klubben.

Vedtægter for Supra Drivers Club Danmark.

§1. Klubbens navn er. Supra Drivers Club Danmark. Klubbens hjemmeside er. www.sdcd.dk.

Klubbens bankkonto: Sparekassen Bredebro Reg:9827 Konto:0000385328

§2. Klubbens formål er udveksling af teknisk viden og reservedele, hyggeligt samvær, træf osv. - alt med focus på Toyota Supra. Alt foregår i en ordentlig og sober tone.

§3. Generalforsamling afholdes sammen med forårstræf. Der kan, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det, afholdes ekstraordinær generalforsamling.

§4. Bestyrelsens sammensætning skal være følgende:

1 formand.
1 næstformand.
1 kasserer.
1 sekretær.
1 webmaster.

Man sidder i bestyrelsen for en 2 årig periode. Bestyrelsen medlemmer SKAL være ejer af en Supra, med eller uden plader.

§5. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Forslag der ønskes behandlet, skal stilles til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Dato for afholdelse af generalforsamling skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 før afholdelse, så alle kan se det.

§6. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal være følgende:
Valg af dirigent.
Protokol og beretning fra formanden.
Regnskab fra kassereren.
Valg af bestyrelse:
Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer.

Fastsættelse af evt. kontingent.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

§7. Klubben incl. hjemmeside drives for midler, der indkommer gennem klikbare reklamer på hjemmesiden, samt donationer og overskud fra træfgebyrer.

§8. Hvis klubbens overskud overstiger 5000 kr. skal overskuddet bruges i forbindelse med træf.

§9. Alle med interesse for Toyota Supra kan blive medlem.

§10. Nye medlemmer har ikke stemmeret de første 3 måneder.

§11. Medlemmer der overtræder klubbens vedtægterm eller skader dens navn, kan af bestyrelsen med omgående virkning ekskluderes. Medlemmet kan inanke ekskluderingen på generalforsamlingen.

§12. Opløses klubben, skal medlemskartoteket destrueres, og klubbens midler tilfalde velgørende formål.